Nani Bhattacharya Smarak Mahavidyalaya

Scholarship

Scholarship

Sl. No.Scholarship ProgramWebsite
1Nabanna Scholarshiphttps://wbcmo.gov.in/
2Swami Vivekananda Scholarship (SVMCM)https://svmcm.wbhed.gov.in/
3National Scholarship Portalhttps://scholarships.gov.in/
4Kanyashree Prokalpahttps://wbkanyashree.gov.in/
5Aikashree Scholarshiphttps://wbmdfcscholarship.in/
6Post Matric Scholarship for SC, ST & OBChttps://oasis.gov.in/
Scroll to Top